Prace zaliczeniowe

Tak konieczny obowiązek każdego studenta jak pisanie prac zaliczeniowych powinien wiązać się z poczuciem dużej dozy odpowiedzialności i moralności, co wyklucza korzystanie z gotowych tekstów innych autorów. Każdy student powinien dobrze wiedzieć o tym, że wykładowca potrafi rozpoznać jego indywidualny styl pisarski oraz sprawdzić jego znajomość rzekomo napisanego przez niego tekstu.

Pisanie prac zaliczeniowych warto poprzedzić odpowiednimi badaniami, doświadczeniami oraz gromadzeniem literatury na dany temat. Nie należy opierać się na takim źródle jak Internet. Wymagane jest odwoływanie się do uznanych publikacji książkowych. Wzbronione jest jednocześnie przepisywanie dużych fragmentów innych tekstów bez ujęcia ich w formie cytatu oraz opatrzenia przypisem. Nawet myśli zasłyszane na wykładzie powinny zostać opatrzone przypisem podającym nazwisko autora i datę zdarzenia.

 

back to top