Rodzaje psychologii

strony-ksiazki.jpg Psychologia to nauka tak szeroko rozbudowana, iż nie sposób by było, aby mieściła się w ramach jednego pojęcia. Zatem chcąc wyodrębnić poszczególne rodzaje psychologii stworzono szczegółowe podziały w ramach głównej dziedziny.

Tak też wyróżnia się psychologię społeczną, rozwoju człowieka, poznawczą, osobowości, ewolucyjną, psychologię postaci (Gestalt), psychologię kliniczną, psychologię zdrowia, dynamiczną, psychologię kulturowa i międzykulturową, behawioryzm i neobehawioryzm, psychoanalizę i neopsychoanalizę, psychologię humanistyczną, psychologię mediów (m.in. Internetu), psychologię pracy, sadową, polityczną, transpersonalną, reklamy, psychologię religii i kognitywistyke, psychologię specjalną, neuropsychologię oraz wiele innych. Każda z powyższych dziedzin psychologii swe korzenie, swoiste podwaliny opiera na szkołach tradycyjnych powiązanych z psychologią Gestalta, asocjacjonizmem oraz funkcjonalizmem Williama James’a.

Dodawanie komentarza

Aby dodać komentarz, wypełnij formularz poniżej.

Twoje dane

Dodaj komentarz


 

back to top