O psychologii społecznej

medytacja.jpg Wyjątkowo szeroka a zarazem młoda dziedzina nauki z pograniczna psychologii oraz socjologii. Jej głównym przedmiotem badań jest obserwacja wpływu grupy społecznej na zachowanie jednostki oraz na jego psychikę.

Psychologia społeczna to także opisywanie i odczytywanie emocji, postaw, norm, zwyczajów oraz zachowań jednostki w różnorodnych sytuacjach międzyludzkich. To gałąź psychologii zajmująca się problematyką postaw, nieświadomym oraz celowym wpływaniem na grupy lub jednostki, to także badanie, czyli poznawanie szeregu zróżnicowanych zachowań oraz czynników w wyniku, których człowiek staje się jednostka społeczną. Za okres, w którym dziedzina ta zdecydowanie nabrała znaczenia naukowego uważa się wiek XX, ma to niewątpliwie związek z dynamicznym rozwojem metod eksperymentalnych Kurta Lewina oraz jego uczniów. Głównymi narzędziami psychologii społecznej są metody statystyczne, etnograficzne, porównawcze, a także wspomniane już metody eksperymentalne.

Dodawanie komentarza

Aby dodać komentarz, wypełnij formularz poniżej.

Twoje dane

Dodaj komentarz


 

back to top