Historia psychologii

Psychologia - dusza i rozumienie, nauka zagłębiająca się w uczucie, emocje. To swoista obserwacja człowieka i jego zachowań, jego sposobów na radzenie lub bezradność w stosunku do różnorodnych sytuacji życiowych.

Zdecydowanie jest to jedna z nauk empirycznych w jej obszary prócz zachowań człowieka wchodzą także różnorodne mechanizmy i prawa powiązane z zachowaniami psychicznymi. Psychologią interesowały się wszystkie ludy na każdym etapie istnienia ludzkości, początkowo była to nauka ściśle powiązana z filozofią, zatem można rzec, iż dzisiejsza psychologia zawdzięcza najwięcej wielkim filozofom takim ja Platon, Arystoteles, czy chociażby Kartezjusz oraz św. Augustyn. Wiek XIX to początek systematycznego i ciągłego spisywania oraz gromadzenia różnorodnych materiałów w ramach odrębnej tejże nauki, ten moment w dziejach psychologii uważa się za całkowite wyodrębnienie z matki filozofii, wielkiej „córy”, jaką jest niewątpliwie psychologia. Jednakże za moment ukonstytuowania się psychologii uważa się rok 1879 wraz z utworzeniem pierwszego laboratorium psychologicznego na Uniwersytecie Lipskim.

Dodawanie komentarza

Aby dodać komentarz, wypełnij formularz poniżej.

Twoje dane

Dodaj komentarz


 

back to top